Na ndiqni edhe në

Ngjarjet e Ditës

Prokurori i shpëtoi sitës së vetingut, Komisioneri Publik ankimon vendimin

Prokurori i shpëtoi sitës së vetingut, Komisioneri Publik ankimon

Pasi i shpëtoi sitës së vetingut, Komisioneri Publik ka ankimuar vendimin për prokurorin e Gjykatës Apelit në Shkodër, Arben Dollapaj.

Sipas Komisionerit Publik, hetimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për Dollapajn nuk është i plotë. Për rrjedhojë, faktet dhe provat e administruara në përfundim të këtij hetimi administrativ janë të pamjaftueshme për të mbështetur vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, referuar pikës 1, të nenit 59, të ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

Nëpërmjet këtij ankimi Komisioneri Publik, kërkon nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit që këto mangësi të hetimit administrativ, të kryer nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, të mund të riparohen nga Kolegji gjatë shqyrtimit të çështjes në seancë gjyqësore./K.C/dritare.net