Na ndiqni edhe në

Ngjarjet e Ditës

Ja çfarë ndodhi gjatë muajit korrik me Covid -19 në Shqipëri!

Ja çfarë ndodhi gjatë muajit korrik me Covid -19 në

Nga Ilir Beqaj

Në muajin korrik ka patur një përhapje komunitare të sëmundjes Covid 19 në vendin tonë. Wshtw krijuar perceptimi se duket sikur sëmundja na ka vënë përpara. Por analiza e ecurisë së të dhënave zyrtare të javëve të fundit tregojnë për një ritëm të kontrolluar të përhapjes së sëmundjes. Pa dyshim që ky nuk është lajm i mirë, por sidoqoftë situata nuk rezulton të jetë aq e pakontrullueshme siç perceptohet nga persona të ndryshëm përfshirë këtu edhe profesionistë të kujdesit shëndetësor.

Ja çfarë ndodhi gjatë muajit korrik me Covid -19 në

Në 5 javët e fundit, pesha specifike e rasteve sipas grupmoshave është përgjithësisht në të njëjtat nivele. Mund të thuhet kështu se sëmundja po përhapet uniformisht sipas grupmoshave.

Ja çfarë ndodhi gjatë muajit korrik me Covid -19 në

Edhe ritmi i rritjes javore të rasteve të reja, qoftë në total, qoftë sipas grupmoshave, është përgjithësisht i njëjtë përgjatë 5 javëve të analizuara.

Ja çfarë ndodhi gjatë muajit korrik me Covid -19 në

Qarqet më të prekura janë Tiranë, Shkodër e Durrës.

Për të zbuluar këto raste pozitive janë kryer teste si më poshtë:

Ja çfarë ndodhi gjatë muajit korrik me Covid -19 në

Raporti i rasteve të zbuluara me testet e kryera ka prirje konstante rritëse gjatë muajit korrik. Kjo tregon se ka rënie të nivelit të gjurmimit&hetimit.

Krahas rritjes të rasteve të reja ka edhe rritje të personave të negativizuar.

Ja çfarë ndodhi gjatë muajit korrik me Covid -19 në

Por raporti negativizuar vs. raste të konfirmuara është në rënie.

Ja çfarë ndodhi gjatë muajit korrik me Covid -19 në

Dhe fatalitetet janë në rritje, madje me një prirje rritjeje të lehtë javë pas jave.

Ja çfarë ndodhi gjatë muajit korrik me Covid -19 në

Grupmoshat e mëdha zënë peshën më të madhe specifike midis fataliteteve.

Ja çfarë ndodhi gjatë muajit korrik me Covid -19 në

Edhe kundrejt popullsisë grupmoshat e mëdha kanë më shumë fatalitete.

Edhe tek raporti fatalitete kundrejt raste të zbuluara, grupmoshat e mëdha janë më të prekuara.

Në tre javët e fundit ka një numur pak a shumë të njëjtë të personave që kanë patur nevojë për kujdes spitalor përfshirë kujdes intensive.

Edhe numri i ratseve të reja në 15 ditë së bashku kundrejt 100 mijë banorë është në rritje të qëndrueshme. Theksohet se ky është treguesi që përdoret nga Bashkimi Europian për të vendosur për ljimin e udhëtimit në territorin e BE për qytetarët jashtë BE.