09:12 - 22 Nentor, 2019

Etiketim: LAJMET NE DRITARE

Edicioni kryesor i lajmeve në Dritare.net, 27 tetor 2019

https://www.youtube.com/watch?v=RdYrptkUTCU

Edicioni kryesor i lajmeve në Dritare.net, datë 24 tetor 2019

https://www.youtube.com/watch?v=g-KYQttdr2I

Edicioni kryesor i lajmeve në Dritare.net, 23 tetor 2019

https://www.youtube.com/watch?v=GypUiy9IYyU

Edicioni kryesor i lajmeve në Dritare.net, 19 tetor 2019

https://www.youtube.com/watch?v=IcsHhiJbRfo

Edicioni kryesor i lajmeve ne Dritare.net, 16 gusht 2019

https://www.youtube.com/watch?v=bLDL02zr56I&feature=youtu.be

Edicioni kryesor i lajmeve në Dritare.net, datë 12 tetor 2019

https://www.youtube.com/watch?v=FjWtzX66zIE&feature=youtu.be

Edicioni kryesor i lajmeve në Dritare.net, 10 tetor 2019

https://www.youtube.com/watch?v=auTjIMkF_yg&feature=youtu.be

Edicioni kryesor i lajmeve në Dritare.net, 9 tetor 2019

https://www.youtube.com/watch?v=If5E7xNJHHY&feature=youtu.be

Edicioni kryesor i lajmeve në Dritare.net, 8 tetor 2019

https://www.youtube.com/watch?v=R5jkz_KOzfc&feature=youtu.be

Edicioni kryesor i lajmeve në Dritare.net, datë 6 tetor 2019

https://www.youtube.com/watch?v=kELRPkzByME&feature=youtu.be

Edicioni kryesor i lajmeve në Dritare.net, 02 tetor 2019

https://www.youtube.com/watch?v=z6y0KjuLcdM&feature=youtu.be

Edicioni kryesor i lajmeve në Dritare.net, datë 28 shtator 2019

https://www.youtube.com/watch?v=iYX9X8zJQtw&feature=youtu.be

Edicioni kryesor i lajmeve në dritare.net, 21 shtator 2019

https://www.youtube.com/watch?v=ZTPCFkyNxdE&feature=youtu.be

Edicioni kryesor i lajmeve në Dritare.net, 19 shtator 2019

https://www.youtube.com/watch?v=Y-ezt9DN1iA&feature=youtu.be

Edicioni kryesor i lajmeve në Dritare.net, 16 shtator 2019

https://www.youtube.com/watch?v=sg2mpxKlT-4&feature=youtu.be