02:03 - 15 Dhjetor, 2019

Etiketim: kombetar

Pëllumb Xhufi: Ja dokumentet e reja!

Sot në Pallatin e Kongreseve në kuadër të vitit të Skënderbeut u mbajt një konference ndërkombëtare albanologjike kushtuar Gj. K. Skënderbeut, kohës që jetoi...