13:03 - 19 Shtator, 2019

Etiketim: edicioni i lajmeve

Edicioni kryesor i lajmeve në Dritare.net, 16 shtator 2019

https://www.youtube.com/watch?v=sg2mpxKlT-4&feature=youtu.be

Edicioni kryesor i lajmeve në Dritare.net, 15 shtator 2019

https://www.youtube.com/watch?v=sNACKt8uKS8&feature=youtu.be

Edicioni kryesor i lajmeve në Dritare.net, 14 shtator 2019

https://www.youtube.com/watch?v=FRKHNVON4bE&feature=youtu.be

Edicioni kryesor i lajmeve në Dritare.net,12 shtator 2019

https://www.youtube.com/watch?v=zs9ILYAm1Pc&feature=youtu.be

Edicioni kryesor i lajmeve ne dritare.net, 7 shtator 2019

https://www.youtube.com/watch?v=5reIAdzSdCU&feature=youtu.be

Edicioni kryesor i lajmeve në Dritare.net, 6 shtator 2019

https://www.youtube.com/watch?v=oHEtiHFA3ko

Edicioni kryesor i lajmeve në Dritare.net, 5 shtator 2019

https://www.youtube.com/watch?v=lG5vF4VnR2Q&feature=youtu.be

Edicioni kryesor i lajmeve në Dritare.net, datë 14 gusht 2019

https://www.youtube.com/watch?v=AFTAXQptT28&feature=youtu.be

Edicioni kryesor i lajmeve ne Dritare.net, 09 gusht 2019

https://www.youtube.com/watch?v=lV2jmHI-k1w&feature=youtu.be

Edicioni kryesor i lajmeve në Dritare.net, datë 08 gusht 2019

https://www.youtube.com/embed/BZH8pNZgHsU

Edicioni kryesor i lajmeve në Dritare.net, 14 korrik 2019

https://www.youtube.com/watch?v=mR8s44iZSSk&feature=youtu.be

Edicioni kryesor i lajmeve në Dritare.net, 18 korrik 2019

https://www.youtube.com/watch?v=Jhd0QgkxIbE&feature=youtu.be