Lehtësohen procedurat për çregjistrimin e biznesit

Prill 9, 2018 0

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Qendra Kombëtare e Biznesit njoftojnë se po intensifikojnë bashkëpunimin midis tyre. Aktualisht të dy institucionet kanë thjeshtuar ndjeshëm shkëmbimin e informacionit të ndërsjellë, duke e bërë atë kryesisht elektronik.

Ja procedurat e reja për shlyerjen e taksave të automjeteve!

Mars 31, 2018 0

Portal qeveritar “e-Albania” së shpeti do të zgjerojë gamën e shërbimeve të ofruara për qytetarët. Kështu, nëpërmjet portalit në rubrikën “e-Pagesat”, qytetarët mund të paguajnë faturat e energjisë elektrike, gjobat për kundërvajtje rrugore, taksat e

1 2 3 4 23